Financováno Evropskou unií

 PROJEKTY

TEP a.s. FVE – CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002708 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. 

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.